İran Cenaze Nakil İşlemleri

İran cenaze nakil işlemleri maksadıyla icra edilmesi gereken bazı faaliyetler bulunmaktadır. Bu kapsamda yapılacak tüm işlemler itina ile yürütülmelidir. Önemli olan hususlar Türk resmi makamlarına İran vatandaşı kişiye ait ölüm bildiriminin yapılması ve İran konsolosluğu cenaze onayının alınmasıdır. Vefat yetkili sağlık kurumları tarafından teyit edilmelidir. Vefat eden İran vatandaşına ait cenazenin ülkesine nakli için öncelikle ölüm belgesinin alınması zorunludur.

Ölüm belgesi, yeri ve sebebine göre değişik kurum ya da yetkili kişiler tarafından verilmektedir. Vefatın evde ya da hastanede doğal nedenler ile veya adli olay sonucu gerçekleşmesi durumlarında yetkili sağlık kurumlarınca verilmektedir. Evde doğal sebeplerden gerçekleşen ölümlerde ilgili belediyelerin görevlendirdiği tabipler tarafından ölüm belgesi düzenlenmektedir. Hastanede doğal sebeplerden gerçekleşen ölümlerde hastane yetkilisi doktor tarafından ölüm belgesi tanzim edilir. Adli olay sonucu gerçekleşen ölümlerde ise ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından ölüm belgesi düzenlenebilir. Vefat eden İran vatandaşının naaşı üzerinde inceleme yapılacak ise ölüm belgesi tanzim etmeye yetkili kurum Adli Tıp Kurumudur. Düzenlenen ölüm belgesi içerisinde vefat eden İran vatandaşına ait pasaport bilgileri ve vefat yeri ile nedeni yer almalıdır.

İran Cenaze Nakil İşlemleri Nasıl Yapılır?

Vefat eden İran vatandaşının ülkesine gerçekleştirilecek cenaze nakli için öncelikle ölüm belgesinin alınması zorunludur. Ölüm belgesinin alınmasına müteakip gerekli olan diğer belgeler temin edilebilmektedir. İlgili sağlık kurumu tarafından nüfus müdürlüğüne ölümün bildirilmesi gereklidir. Bildirimin ardından İran cenaze nakil işlemleri için formül C (çok dilli ölüm belgesi) temin edilmelidir. Formül C birçok dile çevrilmiş ölüm belgesi demektir. İran cenaze işleri için nüfus müdürlüğünden formül C belgesinin temini zorunludur. Bahse konu belgenin alınmasından sonra yapılacak diğer bir işlem ise yol izin belgesinin alınması ve tahnit raporunun düzenlenmesidir. Yol izin belgesi cenazenin yurt dışına nakledilebilmesi için bulunması gerekli olan evraktır. Bahse konu belgenin temini için ilgili belediyeye müracaat etmek gereklidir. Tahnit ise ölen kişinin yıkanması, ilaçlanması ve temizlenmesi demektir. Vefat eden İran vatandaşı için gerçekleştirilen tahnit işleminin ardından rapor düzenlenmelidir. Düzenlenen tahnit raporu hem gümrük müdürlüğüne hem de gönderim yapılacak havayolu şirketlerine ibraz edilir.

İran cenaze nakil işlemleri için İran konsolosluğundan onay almak gereklidir. İran konsolosluğu cenaze için ölümün teyit edilmesinin ardından nakil işlemi için onay vermektedir. Konsolosluk tarafından onayın verilebilmesi için ölüm belgesi ve vefat eden İran vatandaşına ait pasaport bilgilerinin sunulması şarttır. İran cenaze işleri için yapılması gerekli diğer faaliyet ise gümrük müdürlüğüne gerekli belgelerin ibrazıdır.

Gümrük Müdürlüğüne İbraz Edilecek Belgeler

Vefat eden İran vatandaşının nakil işlemi için gümrük müdürlüğüne, temin edilen bazı belgelerin sunulması gerekmektedir. Gümrük müdürlüğüne sözlü beyanda bulunulması ve belgelerin sunulmasının ardından nakil işlemleri gerçekleşmektedir. Cenaze için gümrük müdürlüğü tarafından isten belgeler aşağıda belirtilmiştir.

  • Ölüm belgesi
  • Formül C (çok dilli ölüm belgesi)
  • Tahnit raporu
  • Yol izin belgesi

Havayolu İşlemleri

Vefat eden İran vatandaşına ait cenazenin gönderilecek olan ilgili havayolu şirketlerine teslimi İran cenaze nakil işlemleri içerisinde yer almaktadır. Yapılması gereken işlem gönderilecek olan cenazenin ve ona ait belgelerin ilgili havayolu şirketlerine teslim edilmesidir. Havayolu şirketleri tarafından teslim alınan cenazelere ait tabutlar için bazı şartlar aranmaktadır. Tabutun metal çinko, kurşun ya da sağlam ahşaptan üretilmiş olması gereklidir. Aynı zamanda tabut çuval ya da kanvas ile sarılmalıdır. Nakli gerçekleştirilecek cenaze bulaşıcı hastalık sebebi ile vefat etmiş ise tabutun sızdırmazlığı sağlanmış ve lehimlenmiş olması gereklidir.

İran cenaze nakil işlemleri